headerglasscandle

เทียนหอม ทำไมถึงหอม

มีลูกค้าสอบถามเข้ามาถึงกลิ่นเทียนหอม วันนี้ Candle Lik ขออธิบายดังนี้จ้า

facebookshare

เทียนหอม candle like

กลิ่นหอมที่ Candle Like เลือกมาใช้ผสมกับเทียนนั้น จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือน้ำมันหอมระเหยแท้ 100% จากธรรมชาติ และหัวน้ำหอม ซึ่งขอธิบายดังนี้

1.น้ำมันหอมระเหยแท้ จากธรรมชาตินั้น มาจากการสกัลจากพืช และดอกไม้แท้ตามขั้นตอนทางเคมี เพื่อให้ได้น้ำมันหอม พร้อมให้ผลทางการบำบัด เช่น กลิ่นยูคาลิปตัส ก็จะช่วยให้สดชื่น เย็นจมูก หอมชื่นใจ หรือ กลิ่นตะไคร้หอม ก็จะช่วยดับกลิ่นอับ ไล่ยุ่ง และแมลง

น้ำมันหอมระเหย

Candle Like จะเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติ เฉพาะบางกลิ่น เช่น ตะไคร้หอม, ยูคาลิปตัส, ส้ม, ใบชา, ไม้ซีดา และอื่นๆ

ทำไมเราไม่ใช้ น้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติทั้งหมด
- เพราะน้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติ เมื่อถูกความร้อน จะระเหยค่อนข้างเร็ว จึงต้องใช้ปริมาณที่มากต่อการผลิตเทียน 1 ชิ้น
- เพราะราคาของน้ำมันหอมระเหยนั้นมีราคาสูงมาก เช่น น้ำมันหอมระเหยสลัดจากดอกกุหลาบ มีราคาลิตรละ 5,000 - 10,000 บาท

Candle Like สามารถซื้อมาผลิตเทียนหอมได้ แต่ราคาเทียนหอมก็จะราคาสูงตามไปด้วย เช่นอาจจะชิ้นละ 700 - 2,000 บาทขึ้นไป ทำให้เราขายไม่ได้
เราจึงเลือกใช้กลิ่นที่เป็นธรรมชาติแท้บางกลิ่น เช่น ตะไคร้หอม, ยูคาลิปตัส, ส้ม, ใบชา, ไม้ซีดา และอื่นๆ  เนื่องจากมีราคาที่เราพอจะผลิตขาย และเราจะใส่ในปริมาณที่มาก ลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อได้


2. หัวน้ำหอม ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี ได้กลิ่นดอกไม้ ผลไม้ เป็นน้ำหอมชนิดเดี่ยวกับที่เราใช้ฉีดตามร่างกาย หรือนำมาผลิตเป็นสเปรย์หอมต่างๆ

หัวน้ำหอม

คุณสมัติ
- หัวน้ำหอมมีกลิ่นที่หอม และระเหยได้ช้ากว่า พร้อมให้กลิ่นตลอด แม้เทียนจะถูกใช้ไปมากแล้วก็ตาม แต่เทียนที่เหลืออยู่ก็ยังหอม
- หัวน้ำหอมมีราคาที่เหมาะสม ไม่สูงจนเกินไป Candle Like สามารถนำมาผลิตให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงมาก

การจุดเทียนหอมจาก Candle Like ไม่ว่าจะเลือกใช้กลิ่นจากธรรมชาติ หรือ กลิ่นจากหัวน้ำหอม ก็ให้กลิ่นที่หอมเหมือนกัน เพราะเราใส่ปริมาณน้ำมันหอมระเหย และหัวน้ำหอมในปริมาณที่มาก เหมาะสมกับเทียน แต่ละชนิด