headerglasscandle

Candle Like ได้จัดกิจกรรมสอนทำเทียนหอมใส่แก้ว และตกแต่งแก้วเทียนให้กับบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ภายในงานบุคลากรของบริษัทได้ร่วมทำเทียนหอมใส่แก้ว และตกแต่งเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แม่ เนื่องในวันแม่ พร้อมออกมาโชว์ผลงานของตัวเองอย่างสนุกสนาน

เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like
เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like
เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like
เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like
เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like
เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like
เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like
เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like
เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like
เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like เทียนหอมใส่แก้ว Candle Like