headerglasscandle

Candle Like รับผลิตเทียนสีต่างๆ ตามวันเกิด เพื่อนำไปจุดบูชาพระเสริมสิริมงคล
facebookshare

เทียนแก้ว เทียนใส่แก้ว

เรารับผลิตทุกสีตามต้องการ เสริมดวง สีถูกฉโลก จุดบูชาพระ เสริมสร้างบารมี

ตารางสีประจำวันเกิด
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ 9pyinfo.com  และ Pantip.com


สีประจำวันเกิด

คนเกิดวันจันทร์

คนที่เกิดวันจันทร์ สีที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่
สีเขียว - ให้พลังด้าน เดช อำนาจ และสิทธิ์
สีม่วง - ให้พลังด้านศิริมงคล โชคลาภ และเงินทอง
สีฟ้า และสีน้ำเงินสด - ให้พลังด้าน มนตรี มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ

ส่วนสีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ คือ
สีแดง เป็นสีกาลกิณี จะเป็นสีที่ทำให้เกิดอับโชค โชคไม่ดีคนเกิดวันอังคาร

สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร สีที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่
สีม่วง - ให้พลังด้าน เดช อำนาจ และสิทธิ์
สีส้ม - ให้พลังด้านศิริมงคล โชคลาภ และเงินทอง
สีแดง - ให้พลังด้าน มนตรี มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ

ส่วนสีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร คือ
สีขาว และสีเหลือง เป็นสีกาลกิณี - จะเป็นสีที่ทำให้เกิดอับโชค โชคไม่ดีคนเกิดวันพุธ

สำหรับคนที่เกิดวันพุธ สีที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่
สีส้ม และสีแสด ให้พลังด้าน เดช อำนาจ และสิทธิ์
สีดำ, สีน้ำตาลแก่ และสีเทาแก่ ให้พลังด้านศิริมงคล โชคลาภ และเงินทอง
สีเหลือง ให้พลังด้าน มนตรี มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ

ส่วนสีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ คือ
สีชมพู เป็นสีกาลกิณี จะเป็นสีที่ทำให้เกิดอับโชค โชคไม่ดีคนเกิดวันพฤหัสบดี

สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี สีที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่
สีฟ้า และสีน้ำเงิน ให้พลังด้าน เดช อำนาจ และสิทธิ์
สีแดง ให้พลังด้าน ศิริมงคล โชคลาภ และเงินทอง
สีเขียว ให้พลังด้าน มนตรี มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ

ส่วนสีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ
สีม่วง เป็นสีกาลกิณี จะเป็นสีที่ทำให้เกิดอับโชค โชคไม่ดีคนเกิดวันศุกร์

สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ สีที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่
สีเหลือง และสีขาว ให้พลังด้าน เดช อำนาจ และสิทธิ์
สีชมพู ให้พลังด้าน ศิริมงคล โชคลาภ และเงินทอง
สีส้ม และสีแสด ให้พลังด้าน มนตรี มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ

ส่วนสีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ คือ
สีดำ, สีน้ำตาลแก่ และสีเทาแก่ เป็นสีกาลกิณี จะเป็นสีที่ทำให้เกิดอับโชค โชคไม่ดีคนเกิดวันเสาร์

สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ สีที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่
สีดำ, สีน้ำเงินเข้ม และสีน้ำตาล ให้พลังด้าน เดช อำนาจ และสิทธิ์
สีน้ำเงินสด และสีฟ้า ให้พลังด้าน ศิริมงคล โชคลาภ และเงินทอง
สีชมพู ให้พลังด้าน มนตรี มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ

ส่วนสีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่
สีเขียว เป็นสีกาลกิณี จะเป็นสีที่ทำให้เกิดอับโชค โชคไม่ดีคนเกิดวันอาทิตย์

สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ สีที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่
สีชมพู ให้พลังด้าน เดช อำนาจ และสิทธิ์
สีเขียว ให้พลังด้านศิริมงคล โชคลาภ และเงินทอง
สีดำ, น้ำเงินเข้ม และสีน้ำตาล ให้พลังด้าน มนตรี มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ

ส่วนสีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ คือ
สีฟ้า และสีน้ำเงินสด เป็นสีกาลกิณี จะเป็นสีที่ทำให้เกิดอับโชค โชคไม่ดี