headerglasscandle
งานเทียนแก้วชีอต แก้วเป็ก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รับผลิตเทียนใส่แก้ว

Candle Like ขอขอบคุณคณะจัดงาน ทำบุญครบสัตมวาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่เลือก Candle Like เป็นผู้ผลิตเทียนใส่แก้วช๊อต (แก้วเป็ก) สำหรับใช้จุด และแจกจ่ายภายในงาน ณ หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ในงานนี้ เทียนใส่แก้วช๊อตของ Candle Like ได้ออกข่าวช่อง Thai PBS สำหรับใช้จุดในงาน (คลิกดูคลิปออกอากาศ)เทียนใส่แก้วช็อต เทียนแก้วเป็ก รับผลิตเทียนใส่แก้ว

ตัวอย่างเทียนใส่แก้วช็อต ที่ทางเราผลิต พร้อมพิมพ์สติกเกอร์ใสแปะ
"๑ศรีศตวรรษ สังฆราชา ขอน้อมส่งเสด็จสู่นิพพาน สมเด็จพระญาณสังวรฯ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖"

เทียนใส่แก้วช็อต เทียนแก้วเป็ก รับผลิตเทียนใส่แก้ว

เทียนใส่แก้วช๊อต ก่อนแปะสติกเกอร์
เทียนใส่แก้วช็อต เทียนแก้วเป็ก รับผลิตเทียนใส่แก้ว

เทียนใส่แก้วช็อต เทียนแก้วเป็ก รับผลิตเทียนใส่แก้ว

เทียนใส่แก้วช็อต เทียนแก้วเป็ก รับผลิตเทียนใส่แก้ว

glasscandlelike9

Candle Like รับผลิตเทียนใส่แก้วช๊อต (แก้วเป็ก) หลากหลายสี คลิกดูตัวอย่าง