แว็กซ์แบบต่างๆ

 candlewax

 

CandleLike มีแว็กซ์หลายแบบในการผลิตเทียนหอมให้เหมาะกับสินค้าของคุณ ทั้ง "พาราฟินแว๊กซ์" "แว็กซ์จากถั่วเหลือง" "แว็กซ์จากรังผึ้ง" และ "แว็กซ์จากต้นปาล์มธรรมชาติ" ด้วยประสบการณ์ เรามีกรรมวิธีในการเลือกใช้และผสมผสานแว็กซ์ แต่ละแบบเพื่อให้ได้เทียนหอมที่เหมาะสมกับสินค้าของเรา

 

แว็กซ์แต่ละประเภท

เทียนหอมพาราฟินแว็กซ์

พาราฟินแว็กซ์ Paraffin Wax

พาราฟินแว็กซ์ เป็นแว็กซ์ที่สกัดจากปิโตรเคมี

นิยมใช้เป็นส่วนมากในการทำเทียน

เช่น ใช้สำหรับทำเทียนแท่ง เทียนไหว้พระ เทียนพรรษา

เนื้อเทียนมีลักษณะแข็ง เหมาะสำหรับทำเทียนใส่แก้วชอต

   
 เทียนหอมไขถั่วเหลือง Soy Wax

แว็กซ์จากไขถั่วเหลือง Soy Wax

แว็กซ์จากไขถั่วเหลือง ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง

ซึ่งตัวแว็กซ์จะเป็นธรรมชาติ ให้ควันน้อย

ม่มีควันกรณีไม่ใส่น้ำหอม นิยมใช้ในต่างประเทศ

และนำมาใช้นวดผิวในธุรกิจสปา

   
 เทียนหอมจากไขจากรังผึ้ง Bee Wax

 แว็กซ์จากรังผึ้ง Bee Wax

แว็กซ์จากรังผึ้ง ได้มาจากการสกัดไขออกจากรังผึ้ง

ในธุรกิจการเลี้ยงผึ้ง โดยแว็กซ์จากรังผึ้งที่ทางเราเลือกมาใช้นี้

จะทำการสกัดให้เป็นสีขาว และเป็นคอสเมติกส์เกรด

ทางเราจะใช้แว็กซ์จากผึ้งผสมกับแว็กซ์อื่นๆ เพื่ออาศัยคุณสมบัติที่ดี

   
เทียนหอมจากไขจากต้นปาล์ม Palm Wax

 แว็กซ์จากต้นปาล์ม Palm Wax

แว็กซ์จากต้นปาล์ม ได้มาจากการสกัดน้ำมันปาล์ม

จากปาล์มธรรมชาติ แว็กซ์จากปาล์มสามารถนำมาผสม

ทำเทียนหอมจากธรรมชาติได้ดี